СТРОЙГРУП - изкуство в строителството

Профил на компанията

"Стройгруп" изпълнява дейностите си в съответствие с всички нормативни изисквания в Република България, както и с европейските стандарти.

В стремежа си да удовлетворим очакванията и нуждите на нашите клиенти, ние сме поставили ясни цели внимателно да измерваме и анализираме извършените от нас услуги с цел тяхното усъвършенстване и оптимизиране; Да не позволяваме компромиси с качеството на предлаганите услуги; Да повишаваме нивото на компетентност на служителите си; Да подпираме доставчици; Материали и консумативи; Стриктно да съблюдаваме и недопускаме опасности, с което гарантираме здравето и безопасността на хората и опазването на околната среда.

Нашата мисия е да изградим организация, чиято дейност максимално да се впише в естеството на строителният бизнес и да удовлетвори изискванията на клиентите.

Екип

Работниците и служителите са основна единица в структурата на "Стройгруп", която е пряко свързана с качеството на предлаганите от нас услуги, за това ние работим в посока подобряване на работната среда за по-голяма ефикасност и по-силна мотивация на персонала.
Успехът на дружеството минава през личният успех на всеки наш работник, служител и ръководител. Това е водещата максима на "Стройгруп" в областта на човешките ресурси. В дружеството работят работници и служители по различни направления.
Управленският екип е съставен от специалисти в различни сфери, доказали своя професионализъм, както и от млади кадри с перспектива.
Мотивацията на всеки работник, служител и ръководител е основна задача на ръководството на дружеството, тя се постига с ясна стратегия за развитие на всички нива на управление:
• Провеждане на обучения за поддържане и повишаване на квалификацията
• Повишаване на образователният ценз и на по-висока квалификация
• Изучаване на чужди езици и софтуер

Клиенти

От самото създаване на дружеството винаги сме поставяли основен акцент на клиентите си / възложители. Затова взаимоотношенията ни с тях са винаги коректни, професионални и трайни.
Притежаваме референции от:
Многопрофилна болница за активно лечение гр. Враца;
Община "Гърмен", обл. Благоевград, за преасфалтиране на пътища;
Съдебна палата гр. Ловеч, за поправка на фасада;
Община Вършец за ремонт на общински път Сопово - Черкарски - Драганица и Вършец - Заножене - Спанчевци;
Столична община, район Връбница за корекция на река Доло, с. Волуяк;
Община Констинброд за изграждане на канализации и възстановяване на асфалтови настилки;
БТК ЕАД - НУ Радио и телевизионни станции за ремонт на покрив и помпена станция, изграждане на подпорна стена на река Белица и направа на подход за пожарни коли.

Професионални членства и сертификати

Стройгруп е редовен член на Камарата на строителите на България и притежава всички категории от I, II и IV група. През 2010 год. Стройгруп успешно създаде и внедри ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ (ИСУ, обединяваща стандарти ISO 9001: 2010, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 и през Септември 2010 година се сертифицира по трите стандарта (качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд).

support by: AMT.BG | 2012 - 2017