Централен офис: гр.София, ул. Княз Борис І № 122, ет.1, тел.факс: 359/2 980.46.77, office@stroygroup-bg.com
Сертифицирана по: ISO 9001:2008 / 14001:2004 / OHSAS 18001:2007
СТРОЙГРУП предлага всичко за строежа
- количества в наличност и отстъпки за цялостни решения

Основна дейност

СТРОЙГРУП изпълнява строително – монтажни работи от ниво груб строеж както и всички видове подови и стенни покрития, монтаж на окачени тавани, изолационни работи, метални конструкции и тенекеджийски работи, Електро, ВиК и ОВ инсталации, ремонт на абонатни станции. Ремонт на пътни настилки с и без асфалтови покрития, среден и едър паваж, бордюри, нови улични канали и сградни отклонения. Изграждане на колектори, подпорни стени, корекции на реки.

Специализирана дейност

Фирмата е специализирана областта на проектиране строителство, ремонти, рехабилитация /на битови и промишлени сгради/, производство на бетонови и варови разтвори, циментови замазки, бетонови изделия, както и консултантска дейност.
Фирмата е специализирана и има необходимия професионален опит и екип за подготвяне на конкурсна документация за участие в тръжни процедури съгласно Българското и Европейско законодателство.

support by: AMT.BG | 2012 - 2017